W sytuacji, kiedy chce się możliwie jak najszybciej postawić dany obiekt budowlany, warto pomyśleć o tym, w jaki sposób zorganizować ogrom spraw, jakie wiążą się z taką inwestycją. Przede wszystkim warto wziąć pod uwagę to, czy samodzielnie będzie się prowadzić nadzór, czy też zatrudni się na takie stanowisko odpowiedniego fachowca. Jak można zauważyć, w niektórych sytuacjach dobrym rozwiązaniem może być powiernictwo inwestycyjne, dzięki któremu część prac będzie można powierzyć inwestorowi zastępczemu. Taka osoba będzie odpowiadać za wszystkie czynności, jakie zostaną ujęte w umowie. Jest to dobra informacja zarówno dla inwestora zastępczego jak i dla bezpośredniego, gdyż dba o interesy obydwu stron. Wybierając powiernictwo można na przykład skutecznie określić to, jakimi czynnościami będzie się zajmować inwestor zastępczy, a także w jakim konkretnym terminie. Jest to więc bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto chciałby jak najszybciej rozpocząć prace budowlane nawet jeśli sam nie ma czasu, by takie działania dopilnować.