Obligacje a ryzyko inwestycyjne – analiza bezpieczeństwa obligacji

Obligacje, czyli papiery dłużne emitowane przez skarb państwa i przez przedsiębiorstwa, wybierane są przede wszystkim przez inwestorów zainteresowanych niewielkim ryzykiem finansowym oraz wartym uwagi zyskiem, wyższym niż oferowane przez bezpieczne lokaty bankowe. Mimo wszystko obligacje łączą się z ryzykiem finansowym, jakie musi podjąć inwestor decydujący się na obligacje. Z jakim poziomem ryzyka finansowego należy się w tym przypadku liczyć?rentowność obligacji

Ryzyko inwestycyjne związane z zakupem papierów dłużnych przyjmuje różne poziomy w zależności od wyboru rodzaju papierów wartościowych. Podejmowane inwestycje finansowe mogą dotyczyć obligacji skarbowych emitowanych przez własny skarb państwa, jak i przez inne państwa. Obligacji emitowanych przez krajowe przedsiębiorstwa, jak i te działające na innych rynkach, czy rynku międzynarodowym, w tym obligacje zabezpieczone i niezabezpieczone.
Obligacje skarbowe

W przypadku krajowych obligacji skarbowych mowa o angażowaniu własnych środków finansowych w bezpieczne papiery wartościowe. Polska posiada stabilną gospodarkę, która zapewnia wypłacalność inwestycji. Z tego powodu jednak oferowane oprocentowanie inwestycji jest stosunkowo niskie, co może zniechęcać niektórych inwestorów.

Obligacje skarbowe emitowane przez skarb państwa innego kraju mogą okazać się porównywalnie ryzykowne, bądź obarczone znacznie większym poziomem ryzyka finansowego. Problemy gospodarcze, nawet krajów rozwiniętych, w tym dewaloryzacja obejmująca lokalną walutę powodują, że pieniądze stają się coraz mniej warte, a wraz z nimi tracą na wartości zyski z obligacji. Problemem może okazać się również niewypłacalność całego państwa.
Obligacje korporacyjne

rynek kapitałowyPapiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa mogą wiązać się z większą dozą ryzyka niż polskie obligacje skarbowe, stąd finanse inwestorów wymagają większej uwagi. Papiery te mogą być emitowane w postaci niezabezpieczonej, jak i zabezpieczonej na majątku firmy. W pierwszym przypadku mowa o obligacjach emitowanych przez korporacje, których renoma zabezpiecza interesy inwestorów, oraz niewielkie przedsiębiorstwa, które nie posiadają odpowiednio atrakcyjnego majątku, mogącego stanowić zabezpieczenie. Przy wyborze obligacji zabezpieczonych nawet w przypadku upadłości przedsiębiorstwa, inwestor ma znaczne szanse na odzyskanie powierzonego kapitału, także wraz z odsetkami.