Wpływ rodzaju oprocentowania na zyski z lokat bankowych

Decydując się na jeden z produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, które określą, jaki z depozytów terminowych będzie dla nas najlepszy. Porównanie lokat powinniśmy zacząć od sprawdzenia wysokości oprocentowania, rodzaju kapitalizacji odsetek i długości trwania danej lokaty. Ważna jest także minimalna kwota depozytu wymagana w przypadku niektórych ofert, a także koszty dodatkowe, jak ubezpieczenia, prowizje itp. Posiadanie tych wszystkich informacji daje pełen obraz produktu i dopiero wtedy można podjąć właściwą decyzję o przydatności danego depozytu terminowego. Koncentrując się na oprocentowaniu lokat, warto wziąć pod uwagę nie tylko jego wysokość, ale także rodzaj, ponieważ banki pozwalają wybierać z ofert z oprocentowaniem stałym i zmiennym.

Rodzaje oprocentowania

W zależności od długości trwania umowy, banki stosują w swoich produktach różne rodzaje oprocentowania. Stałe stosuje się najczęściej w przypadku lokat krótkoterminowych, których umowa nie przekracza 12 miesięcy. Z góry określona stopa procentowa, która przez cały okres trwania depozytu nie ulega zmianie, pozwala określić ilość odsetek, jakie zostaną naliczone wraz z końcem umowy, czyli na podstawie wysokości wniesionego kapitału, będzie można wyliczyć potencjalne zyski jeszcze przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów. Lokaty długoterminowe, zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy, posiadają natomiast oprocentowanie zmienne, które w odróżnieniu od poprzednika może mieć tendencje wzrostowe, lub spadkowe, co nie pozwoli jednoznacznie określić zysków, lecz z każdym wzrostem daje szanse na większy zarobek niż umożliwia to oprocentowanie stałe. Mogą się także zdarzyć niekorzystne dla klienta obniżki stóp procentowych, wówczas lokata straci na wartości, ale ryzyko to jest wkalkulowane w tego typu oferty i deponent powinien mieć tego świadomość.

Stałe czy zmienne?

Ciężko jednoznacznie określić, który rodzaj oprocentowania będzie dla klienta korzystniejszy dlatego, że różne są ich preferencje, poza tym wiele też zależy od aktualnej sytuacji rynkowej w kraju. Oprocentowanie stałe jest na pewno rozwiązaniem bezpieczniejszym, gdyż deponent z góry wie, ile zarobi i stanie się to bez względu na wahania stóp procentowych ogłaszanych przez NBP. Oferty takie w szczególności polecane są w chwili, gdy prognozy rynkowe nie są optymistyczne, gdyż odsetki będą naliczane na lokacie bez wpływu czynników zewnętrznych. Inaczej rzecz się ma w kwestii oprocentowania zmiennego, które w dużym stopniu zależne jest od stóp procentowych NBP, zatem warto się na nie decydować wyłącznie wtedy, gdy prognozy rynkowe są optymistyczne i panują tendencje wzrostowe. Pozwoli to liczyć na podniesienie wartości oprocentowania, a co za tym idzie na większe zyski.