Narzędzia diagnostyczne w rekrutacji

Każdy, kto zajmuje się rekrutacją wie, jak nie łatwe jest to zadanie, a powodzenie projektu rekrutacyjnego jest wypadkową dobrze zdiagnozowanych potrzeb i opisu stanowiska pracy, a także doświadczenia i intuicji rekrutera. Intuicja, choć niezwykle ważna, potrafi jednak sprowadzić na manowce. Dlatego im więcej źródeł informacji o kandydacie, tym większe prawdopodobieństwo celnego doboru.

Jednym z takich dodatkowych źródeł informacji są testy diagnostyczne. Na dzień dzisiejszy mamy na rynku narzędzia licencjonowane, które mogą być przydatne w rekrutacji tj. Extended DISC, Belbin Team Roles, Insights Discovery, Thomas International etc. Ich atutem są rozwiązania informatyczne pozwalające na wypełnianie testów online i generowanie bardzo obszernych raportów, natomiast słabością stosunkowo wysokie koszty. Mamy także testy psychometryczne z Pracowni Testów Psychologicznych. Ich koszty są znacznie niższe, ale słabością jest to, że w większości występują w formie papier-ołówek, a interpretacja wyników wymaga doświadczenia i elementarnej wiedzy psychologicznej. Dotychczas testy te przeznaczone były tylko i wyłącznie do użytku psychologów i studentów psychologii. Aby zakupić test, trzeba było przedłożyć dyplom ukończenia studiów psychologicznych. Na dzień dzisiejszy PTP uwolniła część testów, udostępniając je osobom niebędącym psychologami, ale zajmującymi się HR, czy doradztwem zawodowym. Testy te zostały podzielone na 3 kategorie:

A – Ogólnodostępne np. Skala Kontroli Emocji, Wielowymiarowy Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem

B – Dla psychologów; dla innych profesjonalistów po ukończonym ogólnym szkoleniu z psychometrii zakończonym egzaminem oraz szkoleniu z konkretnego testu np. Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, Skala Dyrektywności , Człowiek w Pracy, Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, Inwentarz Motywacji Osiągnięć

C – Tylko dla psychologów tj. Testy Inteligencji (Test Matryc Ravena, Skala Inteligencji Wechslera), Testy Osobowości (Inwentarz Osobowości NEO-FFI, NEO-PI-R, Kwestionariusz Osobowości Eysencka, Test Plam Atramentowych Rorschacha)

Zachęcam specjalistów HR to korzystania z narzędzi psychometrycznych, szczególnie, że są teraz ogólnie dostępne w Pracowni Testów Psychologicznych (http://www.practest.com.pl/testy-wszystkie).

Należy jednak pamiętać o 2 zasadach:

Swoich opinii nie opieramy tylko i wyłącznie na wynikach jednego testu. Należy korzystać z baterii testów (2-3), po to aby uzyskać jak najszerszy obraz kandydata.

Swoich opinii nie opieramy tylko i wyłącznie na wynikach testów. Te mają być uzupełnieniem przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej formy bezpośredniego kontaktu z kandydatem.

Zachęcam do kontaktu w razie pytań. Chętnie podzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie stosowania narzędzi psychometrycznych w rekrutacji.

słowa kluczowe: urlop rehabilitacyjny 2015, sciezka kariery, ścieżka rozwoju zawodowego, urlop pracownika tymczasowego, system ocen pracowniczych na przykładzie, anna baran facebook, hr opticenter, hr mobilny, umowa o pracę tymczasową a urlop