Oczekiwania sprawiają, że wprowadzone w części III problemy asymetrii informacji, czyli selekcja negatywna i ryzyko nadużycia, odgrywają ważną rolę w kształtowaniu struktury finansowej. Pośrednicy finansowi angażują się w gromadzenie informacji, ponieważ oczekują,  że  pojawi  się  problem  negatywnej   selekcji,   to  znaczy,   że  osoby obciążone najwyższym ryzykiem kredytowym będą najprawdopodobniej starały się o kredyt. Analogicznie, oczekiwania, że pożyczkobiorcy zwiększą problem ryzyka nadużycia, decydując się na zbyt ryzykowne działania, skłaniają instytucje finansowe do podejmowania kroków ograniczających ryzyko nadużycia przez monitoring oraz wymuszanie klauzul restrykcyjnych. Im większe są oczekiwania wpływu selekcji negatywnej i ryzyka nadużycia, tym większe zaangażowanie instytucji finansowych w działalność zmierzającą do zmniejszenia problemów asymetrii informacji, a tym samym – tym silniejszy wpływ asymetrii informacji na strukturę finansową w naszym kraju.  Instytucje finansowe są zainteresowane przyszłymi zyskami nowych instrumentów finansowych, jakie emitują, dlatego oczekiwania co do zmian stóp procentowych i charakteru środowiska regulacyjnego w przyszłości wpływają na innowacje finansowe. Co więcej, przy podejmowaniu decyzji o tym, które regulacje nałożyć na rynki finansowe, władze nadzorcze muszą przewidywać zachowanie instytucji finansowych w odpowiedzi na nowe regulacje.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.