Zespół niewielkich obiektów budowlanych, które są wznoszone w ramach zagospodarowania terenu jest to małą architektura. W skład niej wchodzą obiekty kultu religijnego, obiekty użytkowe, jak również architektura ogrodowa. Do obiektów sakralnych należą: krzyże przydrożne, figury, kapliczki. Obiekty użytkowe to między innymi: huśtawki, piaskownice, trzepaki, ławki, itd. Natomiast architektura ogrodowa to: altany, posągi, wodotryski, a także ogrodzenie. Według ustaleń prawa budowlanego budowa obiektów małej architektury nie wymaga pozwolenia na budowę. Ale tylko wtedy, gdy obiekt małej architektury znajdzie się na naszej prywatnej posesji, wówczas nie jesteśmy zobowiązani zgłaszać to organowi administracji budowlanej. Zupełnie inaczej sprawa się ma, gdy mała architektura będzie usytuowana w miejscu powszechnym, publicznym, to wówczas wymaga to zgłoszenia organowi administracji architektonicznej. Za miejsce publiczne uważa się miejsce przeznaczone dla ogółu ludzi, czyli teren dostępny dla wszystkich, a nie będący terenem prywatnym.