Jak obliczyć nominalną moc kominka dla Waszego domu

Używamy takiego wzoru:

D = V x G x Dt [W]

gdzie:

D – ubytki ciepła [W].
V – kubatura budynku [m3].
G – współczynnik przenikalności cieplnej [W/°C/m3].
Dt – różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej [oC] (40oC).

Wartości współczynnika G są następujące:

G = 0,75 dla budynków dobrze izolowanych,
G = 0,90 dla budynków średnio izolowanych,
G = 1,20 dla budynków o słabej izolacji.

W uproszczeniu można przyjąć, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi:

w nowym, dobrze izolowanym domu – 30 W/m3,
w domu izolowanym przy użyciu starych technologii – 40 W/m3,
w starym domu bez izolacji – 80 W/m3.

Obliczamy nominalną moc wkładu kominkowego w taki sposób:

dom dobrze izolowany, o powierzchni 120 m2, wysokości pomieszczeń 2,7 m:

V = 120 m2 x 2,7 m = 324 m3
D = 324 m3 x 0,75 x 40oC = 9720 W

Wartość energetyczna drewna
Ekologia i ekonomia

Ogrzewanie kominkowe nie działa szkodliwie na środowisko naturalne, ponieważ drewno jest bardzo czystym paliwem odnawialnym a jego spalanie uwalnia tyle samo dwutlenku węgla do atmosfery co jego naturalny rozkład. Palenie drewnem w odróżnieniu od ropy naftowej, węgla czy gazu nie powoduje efektu cieplarnianego ponieważ dwutlenek węgla uwolniony do atmosfery podczas procesu spalania drewna zostaje ponownie w całości pochłonięty przez rośliny (cykl węgla) Daje nam również przyjemną ekologicznie świadomość niezależności (przynajmniej częściowej) od producentów energii cieplnej. Podobnie czyste ekologicznie są są kominki i piece na pellet (ofertę kominków pieców na pellet znajdziecie Państwo na naszej stronie piece). Warte uwagi są również kominki akumulacyjne, które oddają zmagazynowane ciepło nawet przez 12 godzin co jest ekologicznie i bardzo oszczędne.

Porady praktyczne

Jak uniknąć zadymienia

Bywa, że np podczas brzydkiej pogody może wystąpić wsteczny ciąg w kominie. Żeby uniknąć przedostawania się dymu do domu podczas rozpalania kominka można przed rozpalaniem nieco ogrzać komin otwierając na pewien czas drzwiczki kominka, można też zapalić zmięty papier (np. gazetę) wewnątrz wkładu kominkowego. Warto też dla wyrównania ciśnienia otworzyć na kilka chwil okno w pomieszczeniu, w którym znajduje się kominek.

Ziemniak

Nasi klienci podsunęli nam metodę czyszczenia szyby kominkowej – podobno świetnie się do tego nadaje przekrojony na pół ziemniak 🙂