Jak wygląda tradycyjny ślub krok po kroku?

– najpierw podpisuje się papiery do USC (młodzi i świadkowie), ok 15 minut przed (ale można to też zrobić po ceremonii)

– młodzi i świadkowie czekają, aż ksiądz po nich przyjdzie, wchodzą za nim przed ołtarz a za nimi świadkowie

– następuje przywitanie, czytane są fragmenty biblii, później kazanie

– młodzi pytani są, czy nadal chcą zawrzeć związek małżeński (odpowiadają wspólnie „chcemy”.

– śpiewana jest pieśń o tym, by przyszedł duch święty

– młodzi podchodzą do księdza i najpierw pan młody, później panna składają przed sobą przysięgę.

„Ja Imię, biorę Ciebie Imię za żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”

-ksiądz ogłasza mężem i żoną (mogą być oklaski i pocałunek).

-Później nakładają sobie wzajemnie obrączki mówiąc

„Żono/Mężu, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

– młodzi siadają, następuje dalsza część mszy, podczas komunii młodzi dostają opłatek i wino jako pierwsi

– młodzi dostają specjalne błogosławieństwo, które odbywa się albo na klęczniku albo podchodzą do ołtarza

– po mszy ksiądz jako pierwszy gratuluje młodym

– grany jest marsz weselny, młodzi wychodzą z kościoła, a świadek dostaje jeden egzemplarz aktu ślubu