Aby doszło do zawarcia ślubu kościelnego trzeba załatwić na prawdę wiele spraw, niektóre z nich mogą zając nawet 3 miesiące!

Potrzebne dokumenty to:

– dowody osobiste

– zaświadczenie o chrzcie, bierzmowaniu i braku przeciwwskazań do ślubu

– poświadczenie o zapowiedziach

– zaświadczenie o ukończeniu nauki przedślubnych i zaliczeniu poradni małżeńskiej

– ostatnie świadectwo uczęszczania na katechezę

Formalności w kolejności:

Jeśli obydwie osoby mają brać ślub jako wierzące muszą one być ochrzczone oraz bierzmowane. Jeśli ktoś nie ma bierzmowania, musi je załatwić. Zazwyczaj przed tym wydarzeniem jest przeprowadzany kurs czy nauki i dopiero dopuszcza się do bierzmowania. Bez bierzmowania ślub też jest możliwy, ale wtedy osoba niebierzmowana bierze ślub jako niewierzącą, czyli składa oświadczenie, że pozwala osobie wierzącej wychować dzieci w wierze katolickiej, a także jego przysięga pozbawiona jest słów „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy jedyny i Wszyscy Święci”.

Najwcześniej należy rozejrzeć się za naukami przedślubnymi, których przejście jest wymagane. Trwa ono różnie w zależności od parafii, ale nawet 9 tygodni. Po odbyciu kursu należy udać się jeszcze do poradni rodzinnej, która to wymaga 2 wizyt w odstępie przynajmniej 1 miesiąca (tam nauczymy się jak w praktyce sprawdza się kalendarzyk małżeński.

Aby dopełnić formalności potrzebne są 3 rozmowy, a także po 2 wizyty w kościołach będących parafiami młodych. Pierwsza rozmowa to ustalenie terminu, dostanie karteczek na zapowiedzi, ogólne rozeznanie, spisanie danych z dowodów. Druga rozmowa to po przyniesieniu zaświadczeń z parafii odpowiedzi na pytania o tym, czy np. ślub brany jest świadomie, bez zmuszania; dzieci będą wychowywane w wierze katolickiej i czy osoby nie mają innych zobowiązań lub chorób psychicznych. Trzecia rozmowa to ustalenie szczegółów tuż przed ślubem, doniesienie wszystkich papierów np. z urzędu stanu cywilnego.

Potrzebna jest wizyta w kościele, gdzie odbywał się chrzest i bierzmowanie, jeśli jest to inny kościół niż ten w którym będzie ślub, gdyż potrzebny jest papier o tym, że chrzest i bierzmowanie się odbyły oraz że nie ma przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego (co łaska, ok 10-20 zł). Ważność tego dokumentu to 3 miesiące, więc należy się tam udać nie wcześniej niż ten termin.

Do kościoła parafialnego trzeba się udać po tzw zapowiedzi. 3 tygodnie odczytywania zapowiedzi, później trzeba wziąć zaświadczenie o tym, że nikt nie zgłosił przeciwwskazań, co łaska ok 50zł. Na szczęście nie trzeba robić tego osobiście i może załatwić to ktoś z rodziny.

Jeśli ślub bierzemy w kościele nie będącym parafią ani panny ani pana młodego, to konieczne jest wystawienie tzw licencji (zgoda na ślub poza parafią) ok 150zł, gdy jest po zapowiedziach i po naukach kościelnych.

Za same rozmowy nic się nie daje, ale za organizację ślubu w kościele są zazwyczaj 3 opłaty „co łaska”: dla księdza (200-1000zł), dla organisty (nawet, jeśli się go nie chce! Często opłata jest jawna, ok 150 zł), na kwiaty dla kościoła (od 150zł wzwyż nawet do 2000zł, ale to już wtedy nie dla kościoła a dla osoby od kwiatów i same kwiaty, a 150zł zostaje dla kościoła za „otworzenie drzwi przed ślubem i posprzątanie po”. Płatne może być także kurs przedmałżeński (np. wyjazdowy za 200zł za osobę), ale zazwyczaj jest to bezpłatne, tak samo jak poradnia rodzinna.

Konieczna jest też co najmniej jedna spowiedź (zazwyczaj dzień przed ślubem, którą potwierdza się na specjalnej karteczce) czasem wymagane są dwie spowiedzi, jedna po drugiej rozmowie w kościele (też potwierdzana karteczkami). Nie powinno się jednak wymagać spowiedzi od świadków, gdyż wymogi co do świadków są tylko 2: muszą być pełnoletni i zdrowi psychicznie. Nie muszą oni więc być katolikami, ale niestety czasem zdarza się, że ksiądz nie chce udzielić ślubu bez spowiedzi świadka. Trzeba mieć pewność przed ślubem, czy ksiądz będzie robił tego typu problemy i odpowiednio się przygotować.