Nawet jeśli zdecydowaliście się na ślub kościelny, to nie ominą Was formalności cywilne zarówno przed jak i po ślubie. Są one konieczne by zawrzeć ślub również z punktu widzenia prawa.

Potrzebne dokumenty to:

– dowody osobiste

– odpisy skrócone aktu urodzenia, jeśli nie jest to urząd macierzysty

– inne dokumenty potwierdzające, że osoba nie jest już w związku małżeńskim (akt zgonu małżonka lub akt rozwodowy)

Musicie odwiedzić urząd stanu cywilnego – potrzebujecie odpisy skrócone od aktów urodzenia (za przedstawienie z obcego urzędu 22 zł, z archiwum bez opłat, za wystawienie nowego odpisu ok 40zł w zależności od urzędu) i papiery do podpisania w trakcie uroczystości w 3 egzemplarzach – czyli akt małżeństwa 84 zł

Należy stawić się razem, z dowodami osobistymi i wypełnić dokumenty o tym, że nie zna się żadnych przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Należy to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem (gdyż papiery te mają tylko 3 miesiące ważności) i nie później niż miesiąc przed terminem, jeśli ślub ma się odbyć w urzędzie stanu cywilnego. Rezerwacji terminu można dokonać wcześniej np. telefonicznie.

Ceremonia cywilna:

– najpierw wchodzą goście, później para młoda

– urzędnik wygłasza krótki wstęp do uroczystości

– młodzi pytani są, czy nadal chcą zawrzeć związek małżeński

– wszyscy wstają i młodzi powtarzają po urzędniku formułę:

„Świadomy praw i obowiązków, wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, uczciwe i trwałe.”

– urzędnik mocą nadaną przez państwo potwierdza zawarcie związku małżeńskiego (mogą nastąpić brawa, pocałunek)

– młodzi zakładają sobie wzajemnie obrączki

– urzędnik gratuluje, może wejść szampan, pierwszy toast za młodą parę, wyjście przy marszu weselnym, składanie życzeń

Po ślubie:

Po ślubie (także kościelnym – kościół ma obowiązek wysłania jednej kopii podpisanego aktu do urzędu), a tam po ok 3 tygodniach powinni zrobić oficjalny akt zawarcia małżeństwa, który w 3 kopiach będzie czekał do odebrania. Dopiero ten papier daje podstawy do zmiany nazwiska w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie jazdy, na uczelni a także potrzebny jest, jeśli wcześniej planowana jest zmiana zameldowania. Dopiero z nowym dowodem osobistym można zmieniać dane w urzędzie skarbowym. (Wymiana dowodu osobistego oraz zmiana w urzędzie skarbowym jest obowiązkowa i ma się na nią 3 tygodnie!)