W związku z organizacją wesela każda para przeżywa mniejsze lub większe rozterki. Niektóre z nich są natury finansowej. Dwa podstawowe z nich, na których skupi się ten artykuł to: brak pieniędzy na wesele oraz wspólnota majątkowa i jej późniejsze ewentualne rozdzielanie.

Wspólnota majątkowa

Wspólnota majątkowa, to specyficzna współwłasność, która powstaje automatycznie w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza ona, że cały majątek zdobyty od momentu ślubu jest wspólny, co wiąże się z koniecznością obopólnej zgody co do wykorzystania go. W konsekwencji małżonkowie nie mogą samodzielnie podejmować decyzji o zaciąganiu wierzytelności czy sprzedaży nawet części dóbr, bez zgody współmałżonka. Cały majątek, który został zdobyty przed ślubem jest nadal w posiadaniu jednego małżonka i podlega jego rozporządzeniom. Konsekwencje prawne wspólnoty widoczne są szczególnie gdy:

– zaciągany jest kredyt lub inne zobowiązanie – potrzebna jest zgoda obydwu małżonków

– sprzedaż domu lub mieszkania – potrzebna zgoda obydwu małżonków

– w razie niespłaconych wierzytelności – obydwoje odpowiadają całym swoim majątkiem, także gdy małżonek jest właścicielem działalności gospodarczej, odpowiadają do wysokości całego wspólnego majątku

Wspólnotę majątkową można rozszerzyć lub ograniczyć podpisując odpowiednią umowę. Rozszerzenie majątku wspólnego można na dobra materialne nabyte przed ślubem jak i na inne elementy wchodzące w skład majątku osobistego. Ograniczenie majątku wspólnego może obejmować niektóre wartości materialne lub prawne nabyte w trakcie ślubu. Do takich wartości zazwyczaj zalicza się nieruchomości bądź samochody.

Można też podpisać intercyzę. Jest to umowa w formie aktu notarialnego, która ustanawia całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. Określa ona jaki majątek wnoszą do małżeństwa obydwie strony. Rozdzielność majątkowa oznacza, że cały majątek zdobyty po ślubie traktowany jest identycznie jak przed ślubem, czyli jest on przynależny do tego z małżonków, który go zdobył. Dodatkowo współmałżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie z podatków.

Kłopoty finansowe przed ślubem:

Wiele par nie decyduje się na ślub, gdyż uważają, że nie stać ich na wesele. Nie mają takich pieniędzy lub wolą je wydać na inne potrzeby. Uważają przy tym, że presja rodziny na to, by po ślubie koniecznie było wesele jest na tyle duża, że nie da się zrobić ślubu bez wesela.

Na taką sytuację, gdy parze zależy na ślubie, można zaradzić na kilka sposobów:

– porozmawiać z rodziną, czy na prawdę konieczne jest wesele, czy nie wystarczy jakiś skromny poczęstunek i lampka szampana, by uczcić ten wyjątkowy dzień. Jeśli miłość jest na prawdę szczera, to żadne wesele czy drogie stroje nie są jej potrzebne i rodzina powinna to uszanować

– jeśli wesele musi być, można postarać się o skromniejszą wersję, a możliwości zaoszczędzenia jest wiele:

posiłek zrobiony we własnym zakresie, przez młodych lub rodzinę jest znacznie tańszy niż serwowany przez catering czy restaurację
zaproszenie tylko najbliższej rodziny na poczęstunek
zorganizowanie wesela w domu prywatnym, na działce rodziny
ograniczenie wesela do obiadu, bez kolacji i dalszych posiłków
zorganizowanie imprezy dla znajomych w dyskotece/lokalu gdzie każdy płaci za siebie
wyszukanie najtańszego miejsca – rejs statkiem, remiza strażacka, stołówka przy szkole

– jeśli żadne z powyższych opcji nie wchodzą w grę należy poszukać jakiś rozsądnych źródeł finansowania:

przeanalizować swoje dochody i wydatki, sprawdzić ile można zaoszczędzić miesięcznie i ewentualnie odsunąć wesele w czasie, gdy uzbiera się odpowiednia kwota
poprosić rodzinę o prezenty w formie gotówki jeszcze przed weselem, dzięki czemu możliwe będzie opłacenie części lub nawet całości rachunków
pożyczka od rodziny na korzystnych warunkach
ostatecznie pożyczka z banku, czasem gotówkowa a nawet pod zastaw
NIGDY nie korzystajcie z pożyczek „od ręki” czy „tylko na dowód” – zawsze przeczytajcie 10 razy regulamin i wszystkie jego konsekwencje