Zamość, miasto w województwie lubelskim, wybudowane przez kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Zaprojektowane przez Bernardo Morando ?miasto idealne? miało być dowodem potęgi finansowej magnata. Jako pierwszy został wybudowany pałac, który jako punkt centralny determinował miejsce powstania Rynku Wielkiego, sposób rozmieszczenia ulic, kościołów i innych budynków użyteczności publicznej.

Stare Miasto w Zamościu w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Architektura utrzymana jest w stylu renesansowym, barokowym i manierystycznym. Na szczególną uwagę zasługuje:
– ratusz,
– kamienice ormiańskie,
– synagoga.

Synagoga została wybudowana w I połowie XVII wieku w stylu późnorenesansowym. Podczas II wojny światowej synagoga została odebrana Żydom przez hitlerowców, zdewastowana i przekształcona w zakład usługowy. Po wojnie w budynku znajdowała się biblioteka. Społeczność żydowska odzyskała obiekt dopiero w 2005 roku i rozpoczęła prace renowacyjne.