Kiedy udało się pokonać trudności związane z samym usytuowaniem przedsięwzięcia pałacowego na wzgórzu w Kamieńcu Ząbkowickim, architektura zaczęła powstawać. Pierwsze budynki jakie zostały zbudowane to cegielnia i stajnie. Oba potrzebne pod samą budowę. Cegielnia przez ponad cztery lata przygotowywała same cegły i część materiałów pod budowę pałacu, natomiast dzięki stajniom praca mogła być bardziej ?zautomatyzowana? przez wykorzystanie wozów i koni. Materiały nie tylko przygotowywała cegielnia zbudowana na terenie pałacu. Niektóre materiały sprowadzane były z zagranicy, ponieważ nie było możliwości wykonania ich na miejscu. Na przykład bardzo drogie, ale straszliwie efektowne szlifowane cegły- które były bardzo błyszczące, trochę jak klinkier, które miały pokryć elewację zewnętrzną. Niektóre belki również, ponieważ cała konstrukcja była ogromnym założeniem i działały na nią nieprawdopodobne wręcz obciążenia. Pewnie tylko dzięki temu, że materiał był solidny, cokolwiek po zamku pozostało.