Bezrobocie w pierwszym kwartale obecnego roku wyniosło prawie 19 %. Jest to poziom najwyższy od prawie 10 lat. Jesteśmy pod tym względem w niechlubnej czołówce Europy. Rząd jednak ma ponoć plan poprawy tej beznadziejnej sytuacji. Ma on polegać na inwestycji w budownictwo. Nasi politycy są już bardzo blisko pozyskania ku temu, z rąk Unii Europejskiej specjalnych środków, które mogliby wpompować w tą gałąź gospodarki. Dzięki temu w krótkim tempie miałaby powstać bardzo duża ilość nowych nieruchomości. Problem w tym czy znaleźliby się na nie wszystkie nabywcy. Nadzieja w zachodnich firmach i wielkich konsorcjach, które coraz bardziej życzliwym okiem patrzą na nasz rynek. Aktywizacja budownictwa spowodowałaby powstanie ogromnej ilości nowych miejsc pracy, co miałoby szansę wpłynąć na spadek stopy bezrobocia. Ostateczne decyzje mają zapaść na zbliżającym się szczycie Unii Europejskiej we francuskim Lyonie. Sekretarze są już ponoć w posiadaniu stworzonego przez rząd biznes planu, który poddany zostanie ocenie.