Reklama, to rodzaj komunikacji, której zadaniem jest wywieranie wpływu na decyzje podejmowane w codziennym życiu, przez każdego człowieka. Zadaniem reklamy jest prezentacja towaru/usługi, kreowanie popytu (zapotrzebowania) oraz kształtowanie pewnych zachowań (na przykład prozdrowotnych).
Reklama posługuje się zarówno środkami wizualnymi jak i akustycznymi. Reklamy wizualne, to między innymi reklamy telewizyjne, internetowe, plakaty, ulotki, banery, opakowania. Reklama akustyczna (dźwiękowa) to na przykład reklama radiowa, czy też reklama telefoniczna.
Nie zależnie od sposobu przekazywania informacji reklamowej, cel pozostaje taki sam. Owym celem jest zwiększenie sprzedaży danego produktu (poprzez jego promocję). Dobrze zareklamowany produkt staje się obiektem zachwytu i pożądania.
Perswazja, która wykorzystywana jest w reklamie skłania nas do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu.
Reklama jest czymś powszechnym, akceptowanym i lubianym. Informacje reklamowe są atrakcyjne i pełne radości.