Niezależnie od rodzaju oczyszczalni proces selekcji zanieczyszczeń wygląda bardzo podobnie. Na początku w następstwie sedymentacji ekstrahują się cząstki stałe stałe w wyniku opadania ciężkich składników na dno. Następnie dochodzi do beztlenowego rozkładu ścieków w trakcie którego następuje rozłożenie związków organicznych. Oczywiści nie w całości, ale jedynie w pewnej mierze. Częściowo oczyszczone ścieki zostają poddane procesowi rozkładu tlenowego. Wówczas dochodzi do redukowania ich do poziomu niezbędnego do odprowadzenia ścieków. Nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, jednak istnieje możliwość zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej wybór jest zależy od powierzchni, która można zostać przeznaczona pod jej budowę. Ważny jest tez typ gruntu i możliwości odprowadzania ścieków. Do najbardziej popularnych oczyszczalni zaliczają się te z bezpośrednim drenażem podłączonym do domowej instalacji kanalizacyjnej. Należy pamiętać o tym, że ograniczeniem w zastosowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków może być zbyt mała powierzchnia działki. Mimo to przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większą popularnością.