Polisy inwestycyjne są bardzo dobrym sposobem inwestowania na przyszłość dla wielu ludzi w XXI w. Każdy człowiek chce zabezpieczyć się na rożne przykre życiowe wypadki. Polisy inwestycyjne są bardzo dobrym i dość popularnym sposobem inwestowania pieniędzy. Skandia polisa inwestycyjna sprawdza się bardzo dobrze w przypadku inwestycji kapitału na przyszłość. Dodatkowo daje gwarancje na uzyskanie świadczenia do wysokości wpłacanych składek. Dodatkowo stanowi ona możliwość swego rodzaju odroczenia podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych, który naliczany jest dopiero w momencie wypłacenia świadczenia. Polisa ta omija masę spadkową co bardzo korzystnie wpływa na redukcję formalności i skrócenie czasu wypłacenia świadczenia. Dodatkowo coraz bardziej popularne są tak zwane fundusze o gwarantowanej stopie zwrotu, które należą do bezpiecznych. Polisa inwestycyjna jest metodą elastycznego inwestowania kapitału w fundusze dającą możliwość dodatkowo swobodnego przepływu kapitału pomiędzy funduszami.