Kominek z płaszczem wodnym

Termo-kominki przeznaczone są do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kominki z płaszczem wodnym mogą współpracować z instalacjami grzejnikowymi, z układami ogrzewań podłogowych, z zasobnikami c.w.u. jak również z układami solarnymi. W kominkach z płaszczem wodnym korpus wkładu ma podwójne ścianki, a między nimi przestrzeń, którą wypełnia woda, czyli właśnie ów płaszcz wodny, który otacza palenisko ze wszystkich stron poza frontem, gdzie znajdują się drzwiczki. Przepływając między ściankami woda odbiera ciepło od kominka i przekazuje je do instalacji grzewczej. Dzięki stosunkowo dużej mocy grzewczej kominków możliwe jest też bezpośrednie przygotowywanie przez nie ciepłej wody w sposób przepływowy, jeśli nad paleniskiem zainstaluje się dodatkową wężownicę.

Połączenie kominka z instalacją centralnego ogrzewania umożliwiają króćce przyłączeniowe umieszczone w korpusie wkładu. Podobnie jak w instalacjach c.o. typu zamkniętego, może pojawić się problem niekontrolowanego wzrostu ciśnienia wody. Aby nie dopuścić do niepożądanego wzrostu ciśnienia, należy ograniczyć wzrost temperatury wody. Prostym, a jednocześnie niedrogim, rozwiązaniem jest wymiennik chłodzenia awaryjnego zamontowany wewnątrz wodnego wymiennika ciepła, podłączony do zimnej wody użytkowej oraz zawór termiczny. W momencie wzrostu temperatury wody grzewczej ponad 95oC zawór termiczny otwiera dopływ zimnej wody, która przepływając przez wymiennik chłodzenia awaryjnego odbiera nadmiar ciepła z pieca co powoduje obniżenie temperatury w instalacji. Podobnie w tym przypadku dostępne są na rynku różne modele i kształty wkładów kominkowych, które po zabudowaniu nie różnią się od kominków klasycznych.