Największym problemem w układaniu pokrycia dachu wykonanego z papy była pracochłonność. Tradycyjne papy trzeba było mocować do izolowanej powierzchni za pomocą gorących lepików, co powodowało bałagan, nieprzyjemny zapach i tworzyło możliwość zabrudzenia lepikiem pozostałej powierzchni budynku.

Aby rozwiązać te problemy powstała nowoczesna papa termozgrzewalna, nowe podejście nie tylko do izolacji powierzchni dachowych ale i nowy rewolucyjny sposób układania papy. Zamiast używania osobno papy i materiału potrzebnego do jej położenia, połączono te dwa składniki w jeden. Papa termozgrzewalna ma na swojej spodniej stronie dodatkową warstwę asfaltu. Po ułożeniu pasów papy podgrzewa się ja przy pomocy specjalnego palnika. Ta dodatkowa warstwa asfaltu ulega więc stopieniu, łącząc poszczególne pasy ze sobą i jednocześnie mocując je do powierzchni dachu. Otrzymane łącze jest trwalsze i bardziej szczelne co jest istotne w przypadku pokryć dachów o małym spadzie utrudniającym właściwe odprowadzanie wody.