Przeciętny polski kredytobiorca spłaca więcej niż jeden kredyt, przy czym za kredyt uznaje się również debet w rachunku, limit kredytowy w ramach karty kredytowej czy pożyczki gotówkowe. Większość kredytobiorców posiada przynajmniej dwa kredyty, przy czym jednym z nich jest kredyt hipoteczny oraz jakiś inny kredyt.

To właśnie kredyt hipoteczny sprawia, że kredytobiorcy bardzo często poszukują innych możliwości spłaty swoich zobowiązań. Spora część z nich sięga po najlepszy kredyt konsolidacyjny, który zastępuje wszystkie zaciągnięte kredyty. Zastąpienie wszystkich kredytów jednym, bo właśnie na tym polega konsolidacja kredytów, to możliwość spłacania jednej raty w określonym terminie. Gdyby porównać taką ratę kredytu konsolidacyjnego z posiadanymi wcześniej ratami kredytu, okaże się, że ta rata jest niższa, zaś oprocentowanie kredytu jest również korzystne. Kredytobiorca korzysta również dlatego, że spłaca jedno zobowiązanie kredytowe, co przekłada się także na oszczędność z tytułu opłat za przelewy do innych banków.