Lokaty inwestycyjne Dają bezpieczeństwo i szanse na większy zysk. Lokaty inwestycyjne, nazywane również indeksowanymi lub dynamicznego inwestowania, przeznaczone są dla osób, które chcą, aby ich pieniądze były bezpieczne i w pewnym stopniu chronione przed inflacją, ale jednocześnie mają nadzieję na dodatkowy zarobek i akceptują podwyższone ryzyko. Pieniądze wpłacone na lokatę inwestycyjną są dzielone na dwie części. Pierwsza ? zdeponowana w banku ? ma przynieść gwarantowane oprocentowanie, druga ? inwestycyjna ? uzależniona jest od koniunktury na rynku giełdowym, walutowym lub surowcowym, w zależności od rodzaju lokaty. Klient otrzymuje określony w umowie udział we wzroście lub spadku danego rynku w zależności od opcji jaką przewiduje regulamin lokaty. Na ogół jest to kilkadziesiąt procent. Lokaty inwestycyjne są zawsze niżej oprocentowane niż lokaty standardowe. Poza tym, na co trzeba koniecznie zwrócić uwagę, oprocentowanie jest podawane za cały okres trwania lokaty, a nie rocznie, jak ma to miejsce w przypadku standardowych depozytów. Przed złożeniem wniosku o otworzenie lokaty trzeba poznać sankcje związane z jej zerwaniem. Może się zdarzyć, że utraci się tylko prawa do odsetek gwarantowanych i zysków wynikających z inwestycji, ale może być również tak, że bank pobierze dodatkową karę i kapitał zostanie nadwątlony.