W zasadzie na wstępie możemy zasygnalizować, że nawet samo określenie owego produktu, to znaczy kredyt mieszkaniowy-hipoteczny dość dokładnie ujmuje cel jego wykorzystania, którym jest w ogóle zaspokojenie rozmaitych potrzeb związanych z nieruchomościami.

Opcje spożytkowania kredytu mieszkaniowego są bardzo różnorodne, a są to: zakup plus zagospodarowanie działki rekreacyjnej, wykończenie, remont, budowę, dokończenie budowy, rozbudowę, nadbudowę i wyposażenie: domu jednorodzinnego, mieszkania, miejsca postojowego lub garażu, kupno: domu jednorodzinnego, mieszkania, działki budowlanej, garażu.

Najmniej znane cele i z racji tego najrzadziej używane są to: refinansowanie kosztów poniesionych na cele mieszkaniowe, spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego w innym banku oraz szansa użycia do 25% kwoty kredytu na dowolny cel, np. na spłatę zobowiązań finansowych, takich jak np. karta kredytowa, czy własne przyjemności np. zakup samochodu lub wakacje. To nie wszystko, albowiem oprócz tego kredyty mieszkaniowe wolno spożytkować przykładowo na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego ewentualnie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, zmiana spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zmiana spółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności, przekształcenie budynków lub pomieszczeń niemieszkalnych na obiekty mieszkalne.