Dystrybucja gorącego powietrza

W przypadku gdy chcemy żeby nasz kominek ogrzewał więcej niż jedno pomieszczenie powinniśmy pomyśleć o prostym rozwiązaniu jakim jest cyrkulacja ciepłego powietrza.

Ogrzane przez kominek powietrze może być rozprowadzane po domu w dwojaki sposób: grawitacyjny lub wymuszony. Oba typy rozprowadzenia wymagają instalacji rur lub kanałów zakończonych wylotami ciepłego powietrza w pomieszczeniach w postaci kratek lub anemostatów. Dodatkowo w systemie wymuszonym montuje się pompę nawiewową.

Wybór sposobu rozprowadzenia ciepłego powietrza zależy od tego czy chcemy ogrzać tylko pomieszczenie główne i przyległe do niego pokoje czy pomieszczenia położone np. na innym piętrze lub znacznie oddalone od kominka.

Obieg grawitacyjny

Ten typ rozprowadzenia jest niezależny od dostępności energii elektrycznej ma jednak swoje ograniczenia-można nim ogrzać jedynie trzy do czterech pomieszczeń a powietrze rozprowadzane jest maksymalnie do 4 metrów od kominka; ma tutaj miejsce zjawisko konwekcji swobodnej.

Obieg wymuszony

W tym systemie możemy ogrzać znacznie większą przestrzeń, powietrze rozprowadzane jest nawet do 10 metrów od kominka. Układ cyrkulacji wymuszonej jest zdecydowanie wydajniejszy niezbędne jest jednak zainwestowanie w wentylator przetłaczający powietrze. Wentylator montuje się na doprowadzeniu powietrza do kominka – wtedy wtłacza je do obudowy wkładu kominkowego (mówimy wtedy o turbinie zimna) lub na wylocie powietrza gorącego (turbina gorąca). Wentylator zasilany jest prądem. Ten system oparty jest na zjawisku konwekcji wymuszonej.