Niejednokrotnie spotykamy się z zachowaniem dzieci, kiedy to wymuszają zakup kolejnej zabawki, czy też gry, nie licząc się z ich ceną oraz z argumentami rodziców, dlaczego jej nie dostaną. Problem polega przede wszystkim na tym, że dzieci nie znają wartości pieniądza i nie mają pojęcia, jak duży wysiłek musimy włożyć w jego zarobienie. Ponadto dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, iż nasze finanse są ograniczone do pewnej kwoty w ciągu miesiąca, wobec czego nie zawsze możemy pozwolić sobie na pewne wydatki, a w większości przypadków musimy dokonywać wyborów czyniąc jeden wydatek, kosztem drugiego. Ważnym jest, aby od małego uczyć dzieci szacunku do pieniądza, wobec czego najlepiej jest wyznaczać im pewne obowiązki, za wykonanie których będą otrzymywać w miesiącu kieszonkowe, którym będą musiały tak gospodarować, aby wystarczało im na cały miesiąc. Pamiętajmy o tym, że ucząc nasze pociechy pracy oraz poszanowania dla pieniądza, wpływamy na to, iż w przyszłości będą potrafiły mądrze gospodarować zarobionymi przez siebie pieniędzmi.