Korozja jest to jeden z najlepiej poznanych procesów elektrochemicznych. Korozja może być również nazwana inaczej utlenianiem metalu. Chociaż korozja jest jednym z najlepiej poznanych procesów elektrochemicznych, w dalszym ciągu walka z nią stanowi nie lada problem. Każdy wie z życia codziennego, że metal który nie zostanie odpowiednio zabezpieczony, bardzo szybko zacznie korodować. W szczególności mamy tutaj na myśli stal. Straty wywołane przez korozję na całym świecie są liczone w milionach ton skorodowanej stali na tydzień. Dlatego walka z korozją jest niezwykle ważnym zadaniem, której jest postawione przed naukowcami z całego świata. Naukowcy ci do tej pory opracowali wiele metod walki z korozją. Jedną z najbardziej popularnych metod jest cynkowanie galwaniczne. Cynkowanie galwaniczne jest szeroko stosowane z wielu względów. Jednym z nich jest bardzo dobra jakość pokrycia zabezpieczanych powierzchni. Innym względna łatwość wykonania takiego procesu, jak i również cena samego procesu.