Budowanie hal magazynowych i budowa domów w województwie śląskim

Specyfika górnośląskiego budownictwa

Budownictwo górnośląskie posiada swoją specyfikę wynikającą z faktu, że na tym właśnie terenie funkcjonuje wiele kopalń węgla kamiennego. Już na etapie projektowania architekt powinien uwzględnić ryzyko narażenia budynku, czy budowli na ruchy ziemi spowodowane eksploatacją węgla. Pierwszy etap, to projektowanie, jednak specyfika górnośląskiej ziemi musi być też uwzględniana na etapie budowy. Budowa domów w województwie śląskim lub budowanie hal magazynowych narażone jest na efekt tąpnięć górniczych, co również ma wpływ na to, co jest budowane lub zostało wybudowane na powierzchni ziemi. Pomimo, że na Górnym Śląsku istnieje bardzo dużo firm budowlanych, to niewiele z nich uwzględnia specyfikę tej ziemi. Wiele wybudowanych w przeszłości domów na terenach, gdzie pod ziemią wre górnicza praca musi zostać lub musiało zostać poddane rozbiórce, gdyż nie nadawały się do dalszego zamieszkiwania. Ogromne pęknięcia ścian narażały mieszkańców nie tylko na niewygodę, ciągłe remonty, ale również stwarzały ryzyko zawalenia obiektu. Współczesne budownictwo górnośląskie musi uwzględniać ryzyko związane ze szkodami górniczymi.