Właściciele domów jednorodzinnych zmuszeni są często do samodzielnego rozwiązania problemu odprowadzania ścieków. Jest tak ponieważ na terenach podmiejskich rzadko kiedy występuje kanalizacja, a nawet jeśli ma być to jest to inwestycja kosztowna i rozłożona na lata. Tradycyjnym sposobem odprowadzania ścieków jest szczelne szambo, które należy co jakiś czas opróżniać, co generuje koszty. Alternatywą dla szamba są przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystujące biologiczny proces rozkładu nieczystości. Dzięki temu biologiczne oczyszczalnie ścieków są rzadko opróżniane. Opróżnianie dotyczy w ich wypadku ciał stałych, które osiadają na dnie zbiornika w procesie sedymentacji. To ekologiczne rozwiązanie to nie tylko oszczędność dla domowego budżetu. To także działanie wspierające zachowanie środowiska naturalnego. Warto przypomnieć, że przy inwestycji w nowoczesne i proekologiczne rozwiązania można liczyć na preferencyjne warunki kredytowe w bankach lub nawet na zwrot całości lub części kosztów inwestycji.