Aktywami, banki muszą obniżać ryzyko, dywersyfikując portfolio. W tym celu banki inwestują w wiele aktywów różnego rodzaju (krótko- i długoterminowe obligacje skarbu państwa i komunalne) oraz udzielają różnego typu kredytów dla wielu klientów. Banki, które nie korzystają z dywersyfikacji w dostatecznym stopniu często później tego żałują. Na przykład, banki, które zbyt wąsko wyspecjalizowały się w kredytach dla sektora energetycznego, pożyczkach hipotecznych dla developerów, czy też kredytach rolniczych, w 1980 r. poniosły ogromne straty wskutek gwałtownego spadku cen energii elektrycznej, nieruchomości i artykułów rolnych. Wiele z tych banków właściwie utraciło wypłacalność, ponieważ postawiły zbyt wiele na jedną kartę. W końcu, bank powinien w taki sposób zarządzać płynnością swoich aktywów, aby dysponować rezerwami, które pozwolą zaspokajać bieżące potrzeby bez ponoszenia nadmiernych kosztów. To oznacza, że bank powinien utrzymywać bardziej płynne aktywa, nawet jeśli ich stopa zysku jest niższa od stopy zysku innych aktywów. Bank musi na przykład zdecydować, w jakiej wysokości pozostawić rezerwy nadwyżkowe, tak aby uniknąć kosztów odpływu depozytów.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.