Ponieważ argument synchronizacji jest argumentem cząstkowym, zachodzi również możliwość przyczynowości odwrotnej, przy której wzrost produktu powodowałby wzrost pieniądza. W jaki sposób mogłoby dojść do odwrotnej przyczynowości w sytuacji, kiedy wzrost pieniądza stale wyprzedza produkt? Istnieje kilka możliwości, ale zajmiemy się tylko jednym przykładem. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w hipotetycznej gospodarce, w której cykl gospodarczy jest bardzo regularny i trwa cztery lata (cztery lata dzielą jeden szczyt od drugiego). Załóżmy, że w tej hipotetycznej gospodarce pomiędzy produktem a wzrostem pieniądza zachodzi odwrotna przyczynowość, zmiany podaży pieniądza i produktu są zatem doskonale skorelowane; to znaczy, podaż pieniądza M i produkt Y wahają się w górę i w dół w tym samym czasie. W wyniku tej korelacji serie najwyższego wzrostu i spadku M i Y pojawiają się dokładnie w tym samym czasie; nie występują pomiędzy nimi żadne opóźnienia ani przyspieszenia. Znajdźmy teraz na podstawie wahań podaży pieniądza. Jaka jest stopa wzrostu podaży pieniądza w punktach szczytowych dla lat l i 5? Pieniądz w tych punktach nie rośnie wcale; jego stopa wzrostu wynosi zero.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.