Wiele budynków jest przeznaczonych do celów biznesowych. Może to być architektura różnego typu. Mogą to być biurowce, pomieszczenia przeznaczone na handel, czy też różnego rodzaju hale produkcyjne lub magazyny. Niewątpliwie w każdym z tych przypadków obiekt powinien być dobrze dopasowany do funkcji, którą ma pełnić i do oczekiwań użytkownika. Ważna jest więc jego powierzchnia, czy ogólna konstrukcja i plan.

Nie mniej ważne jest to, aby architektura była odpowiednio zlokalizowana. Od tego zależy to, czy klienci będą mogli tam łatwo trafić lub też to, czy łatwy będzie transport surowców i towarów. Ważne jest też otoczenie nieruchomości, w tym dostępność niezbędnych dróg komunikacyjnych.

W przypadku nieruchomości takiej jak biurowce, którą można ogólnie określić, że jest to pewnego rodzaju architektura reprezentacyjna, bardzo ważne jest też to, aby posiadała ona odpowiednią estetykę. W tym względzie przy zakupie budynków trzeba będzie też wziąć pod uwagę ich konieczną modernizację i związane z nią koszty. Ta wpływać może bowiem na postrzeganie firmy przez samych klientów. Tu ważna jest również estetyka okolicy.