Prowadzenie spraw spółki powierza się przeważnie jednemu bądź kilku wspólnikom. Dzięki temu ma się pewność, że będą one wykonywane w sposób należyty. Bardzo istotne jest, aby wybór padł na osobę, która jest nieskazitelnego charakteru. Dzięki temu pozostali wspólnicy będą mogli mieć pewność, że sprawy firmy będą prowadzone w sposób należyty. Duże znaczenie ma również wykształcenie wspólnika prowadzącego sprawy spółki. Takie pojęcie jak analiza finansowa nie powinno brzmieć dla niego tajemniczo. Wynika to z faktu, że taki dokument stanowi podstawę działalności obrachunkowej firmy. Zawiera informacje o planowanych przychodach firmy oraz o wszelkich zagrożeniach, które są związane z eksploatacją materiałów należących do przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio szybko dokonać analizy, ponieważ znacząco upraszcza ona procedurę ubiegania się o dotacje ze środków Unii Europejskiej. W wielu postępowaniach stanowi obligatoryjny dokument, który trzeba złożyć do wglądu właściwemu organowi.